Đối chiếu bảng kê hoá đơn: Ngăn chặn sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Thời gian qua, bên cạnh các doanh nghiệp đã tuân thủ, chấp hành tốt các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn cũng vẫn còn tồn tại một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp cố tình tìm cách để chiếm đoạt tiền thuế của Ngân sách Nhà nước (NSNN). Vì thế, Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về bảng kê hóa đơn để thực hiện đối chiếu dữ liệu, nhằm đưa ra các nghi vấn về hóa đơn hỗ trợ tích cực công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Thuế.

Đối chiếu bảng kê hoá đơn: Ngăn chặn sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Công tác xác minh, đối chiếu hoá đơn trong quản lý thuế và quản lý hoàn thuế đã được cơ quan Thuế các cấp thực hiện từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên việc đối chiếu hoá đơn còn thực hiện thủ công, vi phạm về hoá đơn chưa được phát hiện kịp thời dẫn đến chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế và thất thu NSNN. Để công tác kiểm soát, phát hiện có hiệu quả và phòng chống kịp thời các hành vi vi phạm về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng, dựa trên dữ liệu của bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT), mua vào (PL 01-2/GTGT), Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án ứng dụng tin học đối chiếu chéo hoá đơn nhằm phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời có hiệu quả đối với các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

Từ quý II năm 2013, toàn ngành Thuế đã tích cực triển khai dự án trên địa bàn cả nước. Tính đến nay, 63 Cục Thuế đều thành lập tổ "Chống các hành vi vi phạm về hoá đơn" và hoàn thành việc triển khai ứng dụng đối chiếu bảng kê hoá đơn với nội dung: Chuẩn hoá dữ liệu bảng kê hoá đơn; Chuyển đổi dữ liệu bảng kê vào cơ sở dữ liệu bảng kê hoá đơn; Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu bảng kê hoá đơn.

Một trong những gương điển hình nhất là Cục Thuế TP Hà Nội. Đơn vị này đã chủ động xây dựng và hoàn thiện ứng dụng CNTT đối chiếu hoá đơn; tổ chức triển khai ứng dụng CNTT đối chiếu hoá đơn GTGT và đạt được kết quả tốt.

Qua thời gian ngắn triển khai, Dự án đã cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, có sức lan toả mạnh và hạn chế được việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp trên địa bàn cả nước; Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng kinh doanh mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp khai man trốn thuế, góp phần chống thất thu NSNN. Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ cơ quan Thuế quản trị được hệ thống dữ liệu, phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm về hoá đơn ngay tại khâu kê khai thuế, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của cơ quan Thuế. Đồng thời, người nộp thuế có thể tăng cường quản trị kinh doanh, không sử dụng hoá đơn khống, hoá đơn bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và ổn định trong xã hội.

(T.H)