Đối tượng thuộc diện chịu thuế TNCN đều phải có trách nhiệm khai và quyết toán thuế

Các tổ chức, cá nhân thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đó là những nội dung chính của công văn số 336/TT-TNCN vừa được Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013.

Theo công văn này, tổ chức trả thu nhập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh, hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý, xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì được thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

(PV)