Đồng Tháp: Thu NSNN quý I/2016 đạt hơn 1.500 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Đồng Tháp, tổng số thu NSNN ước thực hiện quý I/2016 là 1.524.122 triệu đồng (chưa kể SXKT 266.879 triệu đồng), đạt 33,85% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 177,41% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng số thu tính cân đối ước thực hiện quý I/2016 là 1.466.897 triệu đồng, đạt 32,60% so với dự toán năm và bằng 182,83% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó thu NS từ DNNN TW ước thực hiện là 51.993 triệu đồng; thu từ DNNN ĐP ước thực hiện là 154.879 triệu đồng; thu từ DN có vốn ĐTNN ước thực hiện là 14.998 triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước thực hiện 266.879 triệu đồng; thu từ CNT (NQD) ước thực hiện 223.357 triệu đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 705.606 triệu đồng.

Cục Thuế đã thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong quý I đã thu được tổng số tiền là 34.641 triệu đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm tổng nợ thuế cuối quý I/2016 chuyển sang quý II/2016 toàn tỉnh ước là 461.116 triệu đồng, trong đó nợ khó thu là 344.523 triệu đồng chiếm 74,71% trên tổng nợ; nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 108.999 triệu đồng chiếm 23,63%.

Nhìn chung tình hình nợ thuế vẫn còn chiếm tỷ lệ cao mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp để thu nợ như phân công cán bộ trực tiếp đến DN đốc đốc thu nợ; thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế; báo cáo UBND tỉnh mời DN đến làm việc để xử lý cho cam kết nộp nợ. Trên thực tế vẫn còn một số DN tại địa phương gặp khó khăn về tài chính và không có khả năng nộp thuế.

(PV)