Dự kiến giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sản phẩm CNTT

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp về dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng bằng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 và bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với các mặt hàng là nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 10% đối với các mặt hàng bằng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99.

Bộ Tài chính cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98. Trong đó dự kiến quy định “người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 7326.90.99 (Danh mục) với chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất".

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng lxin kiến về việc đưa thuế suất thuế nhập khẩu về 0% đối với các sản phẩm vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm: Ốc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường kính dưới 1.4 mm; Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm.

(T.H)