Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa có công văn 1855/TCT-TCCB hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ khi thành lập Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về tổ chức bộ máy trong giai đoạn trước mắt, Cục Thuế sẽ xem xét, tiếp tục duy trì các bộ phận quản lý thuế, trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế tại các huyện ngoài nơi đặt trụ sở chính để tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Các bộ phận tiếp tục duy trì như: Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc; Bộ phận trước bạ và thu khác để giải quyết và trả kết quả đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy; Bộ phận thuế xã phường để thuận tiện cho việc đôn đốc thu nộp, quản lý hộ mới, hộ nghỉ kinh doanh. 

Cục Thuế cần xác định số lượng công chức phù hợp để duy trì hoạt động tại các bộ phận nêu trên; đồng thời phân công lãnh đạo chi cục trực tiếp phụ trách các bộ phận này để đảm bảo công tác nội ngành, công tác quản lý thuế được thông suốt. Về nơi làm việc, có thể tạm thời sử dụng trụ sở chi cục thuế cũ cho đến khi có phương án cụ thể xử lý tài sản và cơ sở vật chất theo quy định chung.

Về nhân sự, dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục, cấp phòng thuộc chi cục và cấp đội thuộc chi cục thuế theo công văn số 1394/TCCB-TCT của Tổng cục Thuế. Về nguyên tắc, tiêu chí, quy trình lựa chọn sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn riêng.

Ngoài ra cần kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức, người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh xáo trộn ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Đề xuất biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại bộ máy để báo cáo Tổng cục, Bộ.

(T.H)