Gần 1.000 DN phía Nam tham dự Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính

Ngày 6/11, tại TP.HCM, gần 1.000 DN phía Nam đã tham dự Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan do Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan tại phía Nam.Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan tại phía Nam.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh về một số vấn đề vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, thủ tục còn gây vướng mắc cho DN mà ngành Tài chính cần phải giải quyết.

Trong đó, về vấn đề thanh tra, kiểm tra, Thứ trưởng yêu cầu cần cải thiện hơn nữa trong việc giải quyết cho DN. Hiện nay, đối với cơ quan Thuế, còn 36% hồ sơ thanh tra kiểm tra có khiếu nại. Theo đánh giá của Thứ trưởng con số này không phải nhỏ, vì mỗi năm kiểm tra 70.000-80.000 DN. Trong số 36% hồ sơ có khiếu nại, hơn 7% giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 không đúng thời gian quy định, ở cấp Tổng cục tồn đọng 60-70% hồ sơ do liên quan đến pháp luật thực tiễn.

Để hạn chế, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế phải xây dựng cổng thông tin trả lời vướng mắc công khai trên hệ thống, không được chuyển các vướng mắc đó về nơi xuất phát vướng mắc.

Liên quan đến chính sách, thủ tục hải quan, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh cho rằng, một số vấn đề được coi là “gây bực mình” cho DN đã được hướng dẫn, giải quyết. Trong đó, nợ lệ phí hải quan đã được Bộ Tài chính chỉ đạo không đưa vào cưỡng chế; cho phép DN nộp lệ phí theo tháng, theo quý, còn những DN không thường xuyên làm thủ tục, sẵn sàng cho nộp thủ công…

Nếu DN nào vẫn bị cơ quan Hải quan làm khó thì thông báo ngay cho Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan xử lý. Tổng cục Hải quan cần tiếp tục phát triển quy định này để tạo thuận lợi cho DN.

Liên quan đến các vướng mắc của DN về nộp thuế, Thứ trưởng cũng nhận trách nhiệm về việc ban hành Thông tư hướng dẫn về luân chuyển chứng từ nộp thuế còn chậm so với thời điểm triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Nỗ lực lớn của toàn ngành Hải quan là áp dụng thủ tục hải quan điện tử, giảm thời gian thông quan cho DN. Tuy nhiên, việc đưa chính sách vào cuộc sống trong thời gian đầu không tránh khỏi lúng túng. Muốn giải quyết triệt để được vấn đề này, ngoài cấp vĩ mô, các Cục hải quan địa phương phải có giải pháp tình thế, lường trước được bất cập để xử lý linh hoạt.

Về áp mã chuyên ngành, cần phải giải quyết 3 vấn đề: Thứ nhất, doanh nghiệp phải tăng quyền của mình trong việc pháp luật cho phép, chẳng hạn việc xác định trước mã hàng hóa, hoặc trong quá trình kinh doanh nếu vướng mắc về mã số HS có quyền yêu cầu làm rõ. Nhưng qua 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế, số doanh nghiệp thực hiện quyền này rất thấp. Thứ hai, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện nguyên tắc đối với việc khác nhau về mã HS, phải tôn trọng ý kiến DN, lấy ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành về vấn đề đó cho khách quan. Thứ ba, xây dựng và từng bước hoàn thiện Biểu thuế XNK, đây mới là gốc của vấn đề. Hàng năm Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rã , công khai về biểu thuế, đề nghị DN cần có ý kiến tham gia.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đối với giải quyết khiếu nại về hải quan, số đối tượng vướng mắc ít, toàn quốc khoảng hơn 100 vướng mắc. Thời gian giải quyết tốt tơn, hiện nay tỷ lệ tồn còn 10%, cần phấn đấu xuống 0%.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã giới thiệu nhiều chính sách mới, trong đó đã phân tích, hướng dẫn rõ ý nghĩa của từng văn bản, chính sách mới. Sau mỗi thông tư được ban hành, đã tổ chức giới thiệu những điểm mới và tổ chức tập huấn cho DN.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trực tiếp giải đáp ngay các vướng mắc cho DN. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến chính sách hoàn thuế, ưu đãi thuế, phạt nợ thuế, nộp lệ phí, phí soi container hàng hóa… Đáng chú ý, tại hội thảo lần này, số lượng DN tham dự rất đông, nhưng không có những vướng mắc khiến các DN phải tỏ thái độ bức xúc.

(Theo Báo Hải quan)