Gia hạn GTGT với máy móc nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, một số cơ sở kinh doanh nhất định được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Việc gia hạn nộp thuế áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng. Hàng hóa được thông quan ngay khi cơ quan Hải quan hoàn thành việc kiểm tra thực tế.

Các cơ sở kinh doanh được được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT gồm: cơ sở thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động; cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan về tài chính.

Các cơ sở kinh doanh nói trên được gia hạn phải đáp ứng đủ điều kiện như: có đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy phép hành nghề, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh, có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên và Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Máy móc, thiết bị dùng để làm tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn... không thuộc đối tượng áp dụng gia hạn gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT.

Thông tư này có hiệu lực từ 27/10/2014.

(T.H)