Gia hạn hơn 200 tỷ đồng tiền thuế

Trong tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan và Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra để giúp các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, phát triển sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại cho 63 doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại 213,8 tỷ đồng; giải quyết hoàn thuế cho 228 doanh nghiệp với số tiền là 2.529 tỷ đồng; miễn, giảm tiền thuê hạ tầng năm 2014 cho 377 doanh nghiệp với số tiền miễn giảm là 120,6 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất đối với 03 Công ty.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi tạm ứng cho 149 doanh nghiệp bị thiệt hại tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh với tổng số tiền là 173,65 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

(T.H)