Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Ngày 03/12/2015, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5121/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ vào Điểm g, Khoản 1, Điều 19 và Điểm 4, Mục B mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Khoản 4, Điều 14, Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 7, Thông tư 77/2014/TT-BTC thì:

Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất thuê mặt nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê và tiền sử dụng đất được ghi trên thông báo nộp thuế của cơ quan thuế và chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế.

(PV)