Giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018

(eFinance Online) -Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018, Tổng cục Thuế xác định giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Một là, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, Ủy ban nhân dân các cấp, tập trung các giải pháp như: mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế phi chính thức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá nhằm phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so với dự toán Quốc hội giao.

Hai là, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, đặc biệt là đối với 16 địa phương có số thu điều tiết NSTW để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSTW năm 2018.

Ba là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Thường xuyên tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, hướng dẫn khởi nghiệp, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Bốn là, quản lý kê khai thuế đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhằm duy trì chất lượng kê khai và đảm bảo tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai nghĩa vụ thuế theo quy định. Tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình phát sinh thuế TNDN và lợi nhuận còn lại của năm 2017 để đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản phát sinh phải nộp vào NSNN.

Năm là , triển khai quyết liệt nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; đảm bảo số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu như: thanh tra hoạt động chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN NQD và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáu là, tập trung triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018. Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm so với thời điểm 31/12/2017. Cơ quan thuế các cấp chủ động tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành trên cùng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế; thông qua thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa nợ thuế.

Bảy là, tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng Văn bản QPPL được giao; tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế. Triển khai tập huấn phổ biến cho toàn bộ cán bộ, công chức thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan những nội dung về chính sách thuế và quản lý thuế mới để qua đó làm giảm vướng mắc của người nộp thuế. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy trình, Quy chế theo chương trình công tác đã đề ra.

Tám là, nâng cấp kịp thời ứng dụng TMS đáp ứng chính sách sửa đổi bổ sung năm 2018. Tổ chức vận hành, hỗ trợ hệ thống CNTT toàn ngành đảm bảo hệ thống duy trì thường xuyên, liên tục. Duy trì vận hành và hỗ trợ hệ thống an toàn bảo mật đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu duy trì hệ thống hạ tầng cơ sở cho các ứng dụng chạy tập trung cũng như các ứng dụng triển khai mới.

Chín là, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế như: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử; khai và nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế.

Thứ mười, triển khai tốt các nội dung trong chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở thuế (BEPS). Thường xuyên duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế, khu vực để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế cho cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Tiến hành đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia và vũng lãnh thổ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Mười một, thường xuyên quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của ngành, của cơ quan, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Triển khai có hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, để đón nhận và chỉ đạo xử lý tức thì về những hành vi nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ thuế do người nộp thuế phản ánh.

Mười hai, triển khai các văn bản mới quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp trong toàn ngành. Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch và đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Tiếp tục triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong ngành theo quy định của Bộ Tài chính, đặc biệt đối với các chức danh người đứng đầu đơn vị; đưa công tác điều động, luân chuyển, luân phiên đi vào nề nếp.

Mười ba, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Thực hiện nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nội ngành như tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế; những cán bộ vi phạm những điều kỷ luật, kỷ cương của ngành hoặc vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; hạn chế tối đa việc đơn thư khiếu nại kéo dài, khiếu nại đông người; phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết đúng thời hạn.

Mười bốn,  hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế năm 2018. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; đẩy mạnh việc bồi dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành thuế và bồi dưỡng các kỹ năng, kiến thức thiết thực về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực thi công vụ.

Mười lăm, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp và xây mới các công trình trụ sở làm việc của các cơ quan thuế, mua sắm tài sản, trang bị kịp thời phương tiện làm việc đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý thuế, đặc biệt là hoạt động của các Chi cục Thuế khu vực. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư và chi tiêu tài chính. Cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác. 

(T.H)