Giải quyết vướng mắc về việc không tính tiền chậm nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 4558/TCT-QLN trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội về một số vướng mắc về việc không tính tiền chậm nộp theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
Theo đó, việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế có một số lưu ý sau:

Về thông báo không tính tiền chậm nộp:

Sau khi kiểm tra, nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiến chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp (theo mẫu số 03/TCN kèm theo Công văn này).

Thông báo do Thủ trưởng cơ quan thuế ký, tại phần nơi nhận của thông báo sẽ được gửi cho người nộp thuế để biết, bộ phận kê khai - kế toán thuế và các bộ phận có liên quan khác để điều chỉnh tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp:

Nhà thầu phụ không được xem xét không tính tiền chậm nộp trong trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN):

  + Có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ.

  + Được quy định cụ thể trong hợp đồng hay phụ lục hợp đồng.

  + Đơn vị sử dụng vốn NSNN không trực tiếp thanh toán cho nhà thầu phụ.
 
(T.H)