Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng dầu

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng dầu

Theo đó, kể từ ngày 4/5/2015, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau:

- Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10) giữ nguyên mức 20%;

- Mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 20% xuống 12% (giảm 8%);

- Mặt hàng dầu hoả giữ nguyên mức 20%;

- Mặt hàng dầu mazut giảm từ 25% xuống 13% (giảm 12%);

- Mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay giữ nguyên mức 10%.

>> Thông tư số 61/2015/TT-BTC

(PV)