Giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn

Cuối tháng 3/2014, mức thuế suất thuế nhập khẩu sẽ giảm còn 3% đối với các mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, kể từ ngày 25/03/2014, theo quy định tại Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 sẽ giảm còn 3%, gồm: 

0714.10.11 : Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, đã được làm khô;

0714.10.19 : Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, loại khác;

0714.10.91 : Sắn đông lạnh (không bao gồm các loại đã thái lát, làm thành dạng viên);

0714.10.99 : Các loại sắn khác.

Trước đó, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư 164/2013/TT-BTC đã được ban hành trước đây, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nói trên là 10%.

(T.H)