Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp xuống còn 20%

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo sửa đổi của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được Viện Chiến lược chính sách tài chính (Bộ Tài chính) đưa ra tại Hội thảo đánh giá tác động sửa đổi bổ sung thuế GTGT và TNDN tại Việt Nam cuối tuần qua.

 

Nhiều thay đổi trong dự thảo 2 sắc thuế quan trọng lần này...Nhiều thay đổi trong dự thảo 2 sắc thuế quan trọng lần này...

Theo đó, 2 sắc thuế đóng góp hơn 53% ngân sách lần này sẽ có nhiều điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi. Cụ thể, thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 23%, với DN có quy mô vừa và nhỏ được áp dụng thuế suất 20%. Chi phí quảng cáo, khuyến mại hoa hồng cũng sẽ được nới lên mức 15% thay vì 10% như trước.

Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Nhà nước giữ mức thuế suất 10%, chưa thu hẹp nhóm thuế suất 5% đối với các mặt hàng tiêu dùng trong nước, đồng thời bổ sung quy định áp thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu giảm do điều chỉnh thuế suất thuế TNDN năm 2014 khoảng 14 nghìn tỷ đồng (trong ngắn hạn)… tuy nhiên mức thuế suất có giảm nhưng vẫn giữ được mức động viên ngân sách.

Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp xuống còn 20% ảnh 1

Thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 23%.

Cả 2 thay đổi về thuế suất lần này sẽ đưa Việt Nam thúc đẩy cải cách thuế và có mức động viên ngân sách thấp nhất khu vực. Cụ thể, với thuế TNDN mức 23%, Việt Nam sẽ thấp hơn Ấn Độ (30%); Trung Quốc (25%) và bằng Thái Lan (23%). Trong khi thuế GTGT của Việt Nam (10%) sẽ thấp hơn rất nhiều nước trong khu vực...

Theo dự thảo lần này, Luật thuế TNDN sẽ sửa đổi 9/20 điều hiện hành, tập trung vào 6 nhóm vấn đề thuộc 20 nội dung và được trình Quốc hội vào tháng 5/2013. Đúng lộ trình, Luật thuế TNDN sửa đổi lần này sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2014. Trong khi Luật thuế GTGT sẽ được trình trong 2 kỳ họp tháng 5 và tháng 10/2013 và chính thức có hiệu lực vào 1/7/2014.

(Nam Phương)