Giảm thuế TNDN: Ngân sách có thể giảm hơn 16.000 tỷ đồng

Cũng trong chiều ngày hôm qua (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Chính phủ ước tính, nếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN được thông qua, dự kiến có thể giảm hơn 16.000 tỷ đồng.

** Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đề xuất sửa Luật Thuế GTGT

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Mặc dù ngân sách bị giảm thu, nhưng môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ được cải thiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất.  

Theo Chính phủ, việc giảm mức động viên sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy tái đầu tư. Khi doanh nghiệp phát triển sẽ tạo ra nhiều hàng hóa, của cải vật chất cho xã hội, tạo thêm nhiều lợi nhuận và thuế nộp cho NSNN cũng sẽ tăng thêm. Thực tiễn cải cách chính sách thuế TNDN trong giai đoạn vừa qua cho thấy mặc dù mức thuế suất được điều chỉnh giảm từ 32% xuống 28% năm 2004 và sau đó xuống 25% năm 2009, song nhờ triển khai kịp thời các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế và nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, số thu từ thuế TNDN những năm sau đã dần ổn định trở lại và duy trì được tốc độ tăng trưởng khá.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN sẽ giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 23%; đề xuất áp dụng mức thuế suất 20% cho các doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng; bổ sung và quy định rõ chính sách ưu đãi về thuế suất đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích và thu hút đầu tư và bổ sung quy định về thẩm quyền của Chính phủ trong việc quyết định ưu đãi đầu tư đối với các dự án có quy mô lớn và có tác động lớn tới kinh tế - xã hội…

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, nhóm DN đi trước được hưởng mức thuế suất 20%, chiếm 87% số DN hiện có, là nhóm DN dễ tổn thương nhất nên được ưu đãi để khuyến khích đầu tư. Còn lại thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23% đã tính toán tác động giảm thu ngân sách, thuế suất giảm sẽ khuyến khích thu hút đầu tư. Theo tính toán, giảm 1% thuế suất phổ thông khiến giảm thu 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng từ năm 2014, giảm thu từ thuế thu nhập cá nhân, do đó cân đối ngân sách thấy rất khó khăn nên chỉ giảm 20% với doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

(Cát Tường)