Giảm thuế TNDN với báo in còn 10%

Tin vui với các cơ quan báo chí trước thềm kỷ niệm ngày truyền thống 21/6, chiều qua 19/6 Quốc hội đã thông qua 2 luật Thuế quan trọng là thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Do đó, kể từ 1/7/2013 thuế suất đối với báo in sẽ chỉ còn 10%.

Giảm thuế TNDN với báo in còn 10%.Giảm thuế TNDN với báo in còn 10%.

Cụ thể, nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với báo nói, báo hình, báo điện tử. Những năm qua, hoạt động báo chí, tuyên truyền, trong đó có hoạt động của các loại hình báo nói, báo điện tử, báo hình đã có đóng góp rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị và có đóng góp cho ngân sách.

Trong đó, so với các loại hình khác, hoạt động của báo in còn gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào ngày càng cao và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị, phục vụ vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Vì vậy, luật chỉ ưu đãi cho báo in được hưởng mức thuế TNDN 10%, từ 1/1/2014.

Có thể nói đây là tin vui với các cơ quan báo chí trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 2/2013, số lượng cơ quan báo in trên cả nước là 812 với 1084 ấn phẩm. Trong đó, có 197 tờ báo in (84 báo Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể, 113 báo địa phương). Trong lĩnh vực thông tin điện tử, 336 mạng xã hội, 1174 trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cả nước hiện có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, trong đó có 02 đài quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, 01 đài của ngành (Đài Truyền hình KTS VTC); 64 đài phát thanh và truyền hình địa phương với 172 kênh chương trình phát thanh và truyền hình (99 kênh truyền hình, 73 kênh phát thanh).

Về đội ngũ cán bộ báo chí, hiện có gần 17000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ, 19000 Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại các chi hội, liên chi hội...

(NP)