Gỗ đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 12571 /BTC-TCT, hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế thuế giá trị gia tăng 10%.

Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn 12571/BTC-TCT, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng khác hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.

(PV)