Gỡ vướng hoá đơn thanh toán khám bệnh bảo hiểm y tế

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế nêu vướng mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế dự kiến trình Bộ Tài chính công văn hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thanh toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội.
 
Theo đó, trường hợp đơn vị đang thu viện phí thì sử dụng biên lai thu phí, lệ phí khi thanh toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH.
 
Trường hợp đơn vị xuất hóa đơn theo giá dịch vụ thì xuất hóa đơn khi thanh toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH.
 
Trường hợp đơn vị vừa thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức phí quy định tại Danh mục phí, lệ phí vừa cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh thu theo giá dịch vụ (theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) thì có thể lựa chọn xuất biên lai hoặc hóa đơn khi thanh toán KCB BHYT với cơ quan BHXH.
 
Đối với đơn vị khác khác: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc tỉnh, Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Bộ đội Biên Phòng... , các đơn vị sự nghiệp (không phải là DN, không có chức năng kinh doanh dịch vụ y tế) có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH thì khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng phiếu thu, phiếu chi kèm theo các chứng từ thanh toán khác có liên quan đến hoạt động thuê gói khám chữa bệnh.
 
(T.H)