Gỡ vướng Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3074/TCT-CS giải quyết các vướng mắc khi áp dụng Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về việc in hóa đơn đối với Hợp tác xã:

Đối với Hợp tác xã mới thành lập từ ngày 1/6/2014 thì mua hóa đơn của cơ quan thuế, không được tạo hóa đơn tự in, đặt in.

Thành lập sau 01/6/2014 HTX phải mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trường hợp Hợp tác xã đang sử dụng hóa đơn đặt in và kê khai thuế ổn định không có vi phạm không thuộc đối tượng rủi ro thì tiếp tục giải quyết cho đơn vị được tạo hóa đơn đặt in.

Về hóa đơn xuất khẩu:

Hóa đơn xuất khẩu còn tồn chỉ được tiếp tục sử dụng nếu thuộc diện đặt in và đã có thông báo phát hành hợp lệ.

Hóa đơn xuất khẩu tự in còn tồn thì không được phép sử dụng dù đã thông báo phát hành; DN phải hủy trong hệ thống máy tính và không được in ra.

(T.H)