Hà Nội áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên mới

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4374/QĐ-UB ngày 19/7/2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Quyết định, đất san lấp có giá 15.000 đồng/m3, đất làm gạch ngói 20.000 đồng/m3, cát đen xây dựng 20.000 đồng/m3, cát vàng 70.000 đồng/m3, nước mặt 2.000 đồng/m2, nước ngầm 6.000 đồng/m3, nước khoáng 20.000 đồng/m2, đá xây dựng 50.000 đồng/m3, sỏi 60.000 đồng/m3…

Trong trường hợp giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trên có biến động lớn, Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát, lập phương án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời.

(TH)