Hà Nội công bố 102 doanh nghiệp thí điểm hóa đơn điện tử xác thực

Cục thuế TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 67783/QĐ-CT về việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, Cục thuế TP Hà Nội công bố danh sách 102 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn xác thực có giá trị theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Danh sách cụ thể: xem tại đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2015.

(PV)