Hà Nội công khai 134 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất đợt 2 năm 2017

(eFinance Online) - Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 2 năm 2017 danh sách 134 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 162.458 triệu đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó có 126 doanh nghiệp nợ thuế, phí 150.826 triệu đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất 11.632 triệu đồng.

Trước đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã công khai đợt 1 năm 2017 danh sách 149 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 109.270 triệu đồng. Kết quả sau công khai đã có 68/149 đơn vị thực hiện nộp thuế với số thuế đã nộp là 5.220 triệu đồng.

Với sự nỗ lực của cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục Thuế thành phố Hà Nội mong các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Danh sách đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất đợt 2 năm 2017: Xem tại đây

(T.H)