Hà Nội đẩy nhanh tiến độ kê khai thuê đất

Vừa qua, Cục Thuế Hà Nội ra thông báo đề nghị các tổ chức có hợp đồng thuê đất, hết kỳ ổn định đơn giá thuê đất nhưng chưa xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo khẩn trương liên hệ với Sở Tài chính thành phố để làm thủ tục điều chỉnh lại đơn giá thuê đất đến hết ngày 31/12/2013.

Ảnh minh hoạ - nguồn Internet.Ảnh minh hoạ - nguồn Internet.

Cục thuế Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay còn nhiều tổ chức thuê đất đã hết kỳ ổn định đơn giá thuê đất nhưng chưa liên hệ với Sở Tài chính để điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo.

Do vậy, nếu sau ngày 31/12/2013 các tổ chức thuê đất chưa liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo, Liên ngành Thành phố sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 8387/UBND-KT.

Được biết, trước đó, ngày 08/11/2013, UBND Thành phố Hà Nội có công văn số 8387/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác định đơn giá thuê đất đối với các tổ chức được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị có hợp đồng thuê đất, đã hết thời hạn ổn định đơn giá nhưng chưa liên hệ với Sở Tài chính để xác định đơn giá thuê đất: Giao Liên ngành: Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục xác định đơn giá thuê đất, ký phụ lục hợp đồng thuê đất theo quy định đến 31/12/2013.

Từ ngày 01/01/2014, đối với các đơn vị chưa liên hệ với Sở Tài chính khi hết thời hạn ổn định giá theo quy định của pháp luật: Giao Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập bộ hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất (hợp đồng thuê đất …) gửi Sở Tài chính để chủ trì cùng Liên ngành Thành phố xác định đơn giá thuê đất của đơn vị theo mức tỷ lệ % cao nhất trong khung tỷ lệ % theo mục đích sử dụng đất quy định tại Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/07/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

(T.H)