Hà Nội tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(eFinance Online) - Ngày 22/4/2016, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn ký ban hành Thông báo số 88/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Năm 2016, là năm có ý nghĩa quan trọng, với nhiều sự kiện đặc biệt như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thủ đô. Việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề triển khai thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Qua phân tích và đánh giá tình hình, kết quả thu NSNN 3 tháng đầu năm 2016 và tình hình nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thời gian qua cho thấy, vấn đề nợ thuế vẫn đang là thách thức lớn đối với ngân sách Thành phố trong năm 2016.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, UBND TP Hà Nội yêu cầu Cục thuế Hà Nội khẩn trương tham mưu, trình Trưởng ban Chỉ đạo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, văn bản phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo và Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định; phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, quận, thị xã tham mưu, đề xuất Thành phố các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế hiệu quả. Nghiên cứu tham mưu, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện bù trừ nợ thuế theo quy định pháp luật khi giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Đối với Sở Tài chính, UBND TP yêu cầu chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, giải quyết theo thẩm quyền đối với các dự án đã có văn bản báo cáo không tiếp tục thực hiện dự án và đề nghị thu hồi đất; các dự án không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng do không phù hợp quy hoạch.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, xem xét, giải quyết đề nghị của chủ đầu tư các dự án đề nghị được chuyển đổi từ mục đích kinh doanh, dịch vụ sang mục đích kinh doanh dịch vụ kết hợp nhà ở. Trường hợp đủ điều kiện, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất để xác định lại nghĩa vụ tài chính phải nộp của dự án; trường hợp không đủ điều kiện điều chỉnh sớm có văn bản trả lời để đơn vị tiếp tục thực hiện dự án và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

Phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ ký lại hợp đồng thuê đất đối với tổ chức, cá nhân thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê; đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Cục thuế TP Hà Nội trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đồng thời, chủ trì tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan tới chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường, để tạo điều kiện các doanh nghiệp nộp nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật...

(T.H)