Hà Nội tiếp tục công khai 145 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

(eFinance Online) -Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 10 năm 2016 danh sách 145 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.474 triệu đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 133.317 triệu đồng và 09 đơn vị nợ tiền thuê đất 17.157 triệu đồng (chi tiết danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế đăng tải công khai tại mục "Tin tức" và "Thông báo" trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn).

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, với những hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế (NNT) chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 9 đợt với 1.268 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.250.186 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 629/1.268 Doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 332.793 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Danh sách 145 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất: Xem tại đây.

(T.H)