Hậu Giang: Thu NSNN tăng 16,06% so với cùng kỳ năm trước

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Hậu Giang, ước thu ngân sách nhà nước tháng 8/2016 là 88 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/8/2016 ước thực hiện đạt hơn 1.210 tỷ đồng, đạt 95,65% dự toán pháp lệnh, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất do ngành Thuế quản lý là hơn 1.170 tỷ đồng, đạt 97,56 % dự toán pháp lệnh, tăng 16,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 24/8/2016, toàn tỉnh đã có 1.741/1.775 người nộp thuế đăng ký khai thuế qua mạng, đạt 98,1%; có 1.643 người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 94,53%.

Qua thanh tra thuế, Cục Thuế đã truy thu và xử phạt là 9.325 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước 4.638 triệu đồng, đạt 49,74% tổng số tiền thuế truy thu và xử phạt.

Qua kiểm tra thuế, đã truy thu và xử phạt 12.272 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước 6.187 triệu đồng, đạt 50,42% tổng số tiền thuế truy thu và xử phạt.

Đơn vị thực hiện công tác quản lý, đôn đốc, thu hồi nợ thuế và các biện pháp cưỡng chế đảm bảo quy định. Tính đến kỳ báo cáo, đơn vị đã ban hành 64.684 thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp, đạt 76,79%; phát hành 175 văn bản thu thập thông tin để thực hiện cưỡng chế và đã ban hành 37 quyết định cưỡng chế, đạt 5,34% số người nợ thuế phải thực hiện cưỡng chế.

Đôn đốc thu nợ năm trước chuyển sang được 64.677 triệu đồng, đạt 38,81%, trong đó thu nợ có khả năng thu được 54.903 triệu đồng, đạt 86,40% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2015; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 53 doanh nghiệp chây ỳ không nộp tiền thuế đúng hạn.

(PV)