Hậu Giang: Thu NSNN tháng 6 tăng 39,89%

(eFinance Online) - Cục Thuế Hậu Giang cho biết, thu NSNN tháng 6/2016 trên địa bàn đạt 129.300 triệu đồng, lũy kế đến 30/6 tổng thu ngân sách ước thực hiện 943.161 triệu đồng, đạt 74,50% dự toán pháp lệnh, tăng 39,89% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất được 843.096 triệu đồng, đạt 69,33% dự toán pháp lệnh, tăng 56,12% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh tra và kiểm tra, Cục Thuế Hậu Giang đã ban hành 03 quyết định thanh tra tại trụ sở người nộp thuế về việc chấp hành pháp luật thuế, lũy kế từ đầu năm đã thực hiện thanh tra tại 19 doanh nghiệp, đạt 57,57% kế hoạch.

Qua thanh tra, đã truy thu và xử phạt 5.294 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào NSNNN 2.270 triệu đồng, đạt 42,87% tống số tiền thuế truy thu và xử phạt; công tác kiểm tra, đã truy thu và xử lý phạt 9.350 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào NSNN 3.441 triệu đồng, đạt 36,80% tổng số tiền thuế truy thu và xử lý phạt.

(PV)