Hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn có nhiều hình thức khác nhau

Thời gian qua, một số doanh nghiệp (DN) có thắc mắc liên quan tới hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn. Cụ thể: DN nếu chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế hay không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, Hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn có nhiều hình thức khác nhau giúp doanh nghiệp có thể phát hành và lập được hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Trường hợp DN chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng, có thể lập hóa đơn, quản lý hóa đơn và cấp mã xác thực hóa đơn của DN mình trực tiếp tại trang web Laphoadon.gdt.gov.vn của TCT (VAN). Mỗi DN sẽ có tài khoản truy cập khác nhau. Với mô hình này, DN cần có máy tính kết nối với mạng internet tại thời điểm cần lập hóa đơn, tra cứu hay gửi cấp mã xác thực hóa đơn. 

Tổng cục Thuế cũng hỗ trợ DN chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng muốn quản lý hóa đơn tại DN mình bằng cách cung cấp miễn phí cho DN phần mềm lập, quản lý và gửi hóa đơn đi cấp mã xác thực (ICA). Để tự cài đặt chương trình này, DN cần có máy tính có cấu hình đáp ứng yêu cầu của hệ thống đó.

(T.H)