Hệ thống kê khai thuế tạm ngừng hoạt động trong 2 ngày

(eFinance Online) - Từ 17 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 8/1/2017, Hệ thống kê khai thuế qua mạng sẽ tạm ngừng hoạt động.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế vừa thông báo kế hoạch tạm dựng Hệ thống Kê khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Theo đó, sẽ tạm dựng hoạt động của Hệ thống (https://nhantokhai.gdt.gov.vn) từ 17 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 8/1/2017.

Ngoài thời gian trên, Hệ thống Kê khai thuế qua mạng sẽ hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm ngừng.

(PV)