Hết năm 2015, 95% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

(eFinance Online) -  Tổng cục Thuế cho biết, đến hết năm 2015, triển khai chương trình nộp thuế điện tử đã có 48.705 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ hơn 95% số doanh nghiệp đang hoạt động.  
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế, song song cùng hệ thống khai thuế điện tử, hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế cũng đã triển khai theo mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế (NNT) sử dụng cổng cung cấp dịch vụ của cơ quan Thuế, lập giấy nộp tiền, sau đó ký xác nhận thông tin số tiền cần nộp trên giấy nộp tiền gửi Ngân hàng đã đăng ký để chuyển tiền từ tài khoản của NNT theo hình thức nộp điện tử.

Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã triển khai rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho các Cục Thuế. Đồng thời, mỏ rộng kết nối với các ngân hàng thương mại, nâng tổng số ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử lên 45 ngân hàng. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp với 5 đơn vị TVAN để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho NNT.

Đến hết năm 2015,  triển khai nộp thuế điện tử đã có 48.705 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ hơn 95% số doanh nghiệp đang hoạt động.  46.123 doanh nghiệp đăng ký với ngân hàng đạt tỷ lệ hơn 91% số doanh nghiệp đang hoạt động. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2015 là 146.527.691.343.966 đồng.

(T.H)