Hết tháng 3: Trà Vinh đã cấp 49.193 mã số thuế

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Thuế Trà Vinh cho biết, tính đến ngày 31/3/2016, Cục đã cấp 49.193 mã số thuế (MST), trong đó đang hoạt động 29.483 MST, đang quản lý thu thuế 29.483 MST, chiếm 100% trên MST đang hoạt động. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể trong tháng 3 đã cấp được 153 MST, so với tháng 2/2016 tăng 106 người nộp thuế (NNT), tỷ lệ tăng 225,53%.

Cũng theo đơn vị này, tính đến ngày 31/3 đã tiếp nhận 3.212 lượt tờ khai trên tổng số lượt tờ khai phải nộp là 3.232 tờ khai, đạt 99,66%. Trong đó, tờ khai thuế GTGT là 2.124/2.127, đạt 99,86%; Tờ khai thuế TTĐB là 82/82 đạt 100%; Tờ khai thuế TNDN là 901/909, đạt 99,12%; Tờ khai thuế Tài nguyên 105/105, đạt 100%. 

Cục thuế Trà Vinh đánh giá, công tác kê khai thuế từng bước đi vào nền nếp, đa số nười nộp thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng, đáp ứng kịp thời cho các bộ phận có liên quan khai thác, phân tích và đôn đốc thu nộp thuế đầy đủ vào NSNN.

(T.H)