Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Man-ta có hiệu lực từ 1/7/2017

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Man-ta.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo đến các Cục Thuế địa phương và người nộp thuế, Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Man-ta chính thức được áp dụng từ này 1/1/2017 tại cả hai đất nước.

Tổng cục Thuế lưu ý các Cục Thuế chú ý triển khai theo đúng quy định về hiệu lực, tránh xảy ra những sai sót.

Được biết, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Man-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập kí ngày 15/7/2016 tại U-lan Ba-to. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 25/11/2016.

(PV)