Hỗ trợ đơn vị sử dụng chứng thư số thực hiện khai, nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản 2851/TCT-CNTT gửi Ban Cơ yếu Chính phủ về việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp thực hiện khai, nộp thuế điện tử. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ phân tích và thống nhất giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử cho các đơn vị sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Hiện tại, hệ thống khai và nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế đã được nâng cấp đáp ứng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Để triển khai cung cấp chứng thư số và dịch vụ khai, nộp thuế điện tử cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp được đồng bộ và thuận tiện cần có kế hoạch phối hợp triển khai chi tiết (thông báo nội dung triển khai cho các đơn vị sự nghiệp hành chính, phương án cho việc cấp đổi chứng thư số đã được cấp, phối hợp hỗ trợ đơn vị Hành chính sự nghiệp trong việc khai và nộp thuế điện tử....) giữa Tổng cục Thuế và Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Ban Cơ yếu Chính sắp xếp trao đổi với Tổng cục Thuế về kế hoạch triển khai chi tiết trước 30/6/2016.

(T.H)