Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2012

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, do số lượng đối tượng thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm trên địa bàn thành phố rất lớn và thường tập trung vào thời gian của tuần lễ kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế. Mặc dù, cơ quan thuế đã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, nhưng người nộp thuế (NNT) vẫn phải tốn nhiều thời gian, công sức trong quyết toán thuế TNCN.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT trong việc thực thi chính sách thuế TNCN cũng như thủ tục hành chính thuế, đồng thời ghi nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của NNT khi thực hiện quyết toán thuế TNCN. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng 11 đại lý thuế, công ty tư vấn thuế tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia tuần lễ “Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012” từ ngày 25/3/2013 đến ngày 31/3/2013, tại văn phòng Cục và 24 chi cục thuế quận, huyện. Các đại lý thuế gồm: Công ty CP TV TM Độc Lập, Công ty CP tư vấn Trí Luật, Công ty TNHH DVTV Trọng Tín, Công ty TNHH TVT Ưu Việt, Công ty TNHH TV Thuế C&A...

Những nội dung và hình thức hỗ trợ cụ thể như sau: Hướng dẫn và giải đáp mọi vướng mắc của NNT về chính sách thuế TNCN, về nội dung quyết toán thuế. Cung cấp tài liệu, mẫu biểu (miễn phí) liên quan đến quyết toán cho NNT. Hỗ trợ NNT trong việc lập tờ khai quyết toán thuế và các phụ lục kèm theo trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ của cơ quan thuế. Hỗ trợ NNT trong việc gửi hồ sơ quyết toán thuế. Cung cấp mẫu biểu kê khai thuế miễn phí cho NNT.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 3.1.5 và cách điền tờ khai quyết toán chiếu trên màn hình LCD đặt tại nơi thuận lợi của địa điểm tổ chức Tuần lễ hỗ trợ quyết toán, giúp NNT dễ hiểu khi thao tác cài đặt phần mềm và điền tờ khai quyết toán theo đúng quy định.

Hướng dẫn trực tiếp và giải đáp thắc mắc về thuế TNCN cho NNT. Bố trí nhiều bàn hướng dẫn, trong đó có 01 bàn dành riêng cho đối tượng nộp thuế là người nước ngoài để tạo thuận lợi và đáp ứng được nhu cầu của NNT.

Hỗ trợ việc điền tờ khai tại chỗ cho đối tượng không có điều kiện sử dụng ứng dụng hỗ trợ của cơ quan thuế. Bằng cách lắp đạt nhiều máy vi tính và bố trí cán bộ nhập liệu hỗ trợ việc điền tờ khai giúp NNT (dự kiến 5 máy), qua đó gửi thẳng file dữ liệu lên trang web tncnonline.com.vn.

(Khánh Huyền)