Hòa Bình: 92% DN đăng ký nộp thuế điện tử

Cục thuế Hòa Bình cho biết, đến hết ngày 30/9, Hòa Bình đã có 1.749 doanh nghiệp (DN) chiếm 92% tổng số DN trong diện quản lý thuế hoàn tất các thủ tục thực hiện nộp thuế điện tử

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó số DN đã thực hiện nộp thuế qua mạng là 338 DN với 828 tỷ đồng. Riêng Chi cục Thuế huyện Cao Phong và Chi cục Thuế Tân Lạc đã có 100% DN đăng ký sử dụng phương thức nộp thuế hiện đại.

Với kết quả này, Cục Thuế Hòa Bình không chỉ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về triển khai nộp thuế điện tử, mà quan trọng hơn còn tạo ra diện mạo mới cho môi trường quản lý thuế trên địa bàn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng về tính hiệu quả của công tác phối hợp trong công tác quản lý thuế nói chung và triển khai nộp thuế điện tử nói riêng trên địa bàn.

(T.H)