Hòa Bình kiên quyết xử phạt các trường hợp chậm nộp HSKT

(eFinance Online) -Theo số liệu tổng hợp trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) của toàn tỉnh Hòa Binh, tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2018, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã đạt 98,6%, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn là 97%. Chỉ tính riêng trong tháng 3/2018, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 98%, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 97,1%.

Ảnh minh họa - Nguồn internet.Ảnh minh họa - Nguồn internet.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho biết, trong quý I/2018, cũng là thời điểm người nộp thuế phải nộp báo cáo tài chính và các tờ khai quyết toán thuế năm 2017, do đó số lượng hồ sơ khai thuế phải nộp tương đối nhiều. Ngay từ đầu năm 2018, các Phòng, Chi cục Thuế các huyện, thành phố đã thực hiện và triển khai đầy đủ các biện pháp đôn đốc NNT nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) bằng các hình thức như: Gửi thư nhắc, điện thoại, nhắn tin, qua email và thông báo đến NNT, lũy kế đến tháng 3/2018, tổng số lượt gửi thư nhắc là 1.566 lượt, gửi thông báo đôn đốc nộp số HSKT là 192 lượt, nên kết quả đạt 98,6% số HSKT đã nộp/số HSKT phải nộp và số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đến 97%.

Các phòng, Chi cục thuế tỉnh Hòa Bình đã tiến hành lập biên bản kịp thời xử phạt đối với các trường hợp chậm nộp HSKT, lũy kế đến hết tháng 3/2018 đã lập biên bản 95 đơn vị, ra quyết định xử phạt được 82 đơn vị, số tiền xử phạt là 72 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số Chi cục có tỷ lệ nộp HSKT đúng hạn đạt thấp so với quy định do công tác đôn đốc, đối chiếu các hồ sơ khai còn chưa kịp thời.

Để thực hiện đúng quy trình 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế, nhằm tăng cường công tác quản lý kê khai, thực hiện nghiêm túc đầy đủ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với NNT chậm nộp HSKT để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao ý thức tự giác của NNT, Cục thuế Hòa Bình yêu cầu các Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều các biện pháp đôn đốc NNT nộp HSKT bằng hình thức như: Gửi thư nhắc nhở, nhắn tin, điện thoại trực tiếp, gửi qua email… Đặc biệt tập trung kiểm tra, đối chiếu với các đơn vị chưa gửi BCTC, hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2017 và của các tháng, quý tiếp theo.

Bên cạnh đó cần kiên qyết lập biên bản và xử phạt vi phạm chính đối với tất cả các trường hợp chậm nộp HSKT quá thời hạn quy định. Đồng thời thực hiện nhập đày đủ, kịp thời dữ liệu về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định ấn định vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tiến hành đôn đốc thu nộp số tiền xử phạt vào ngân sách theo quy định.

Các Chi cục Thuế cũng cần phối hợp với Phòng Kê khai và Kế toán Thuế, các bộ phạn liên quan rà soát lại NNT phải nộp HSKT trên ứng dụng TMS theo đúng nghĩa vụ kê khai.

(T.H)