Hòa Bình tập huấn chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Thuế

(eFinance Online) - Ngày 17/10/2016, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lớp tập huấn chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan thuế cho gần 40 công chức là lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.
40 công chức Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tham gia lớp tập huấn.40 công chức Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tham gia lớp tập huấn.

Mục tiêu ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng là nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong toàn ngành thuế và các cơ quan nhà nước của tỉnh. Đồng thời, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh, góp phần cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, minh bạch hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chứng thư số; những tiện lợi, an toàn, tiết kiệm chi phí cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục dịch hành chính thuế, để từng bước ứng dụng vào công tác quản lý cũng như công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị mình với môi trường điện tử.

(PV)