Hoàn thiện cơ chế phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Đây là nội dung công văn số 327/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng cơ chế phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phù hợp tình hình thực tế trong nước và cam kết quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính rà soát quy định về khối lượng và thời hạn nhập khẩu đường thô, đường trắng để sản xuất đường tinh luyện xuất khẩu và chế biến hàng xuất khẩu; kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, ngăn chặn việc lợi dụng để gian lận thương mại.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, bảo đảm ngăn chặn việc lợi dụng để gian lận thương mại, thẩm lậu vào nội địa.

Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và Hiệp hội Mía đường Việt Nam đánh giá cụ thể tình hình buôn lậu đường (nhất là tại các địa bàn trọng điểm) và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường, đề ra các biện pháp hữu hiệu tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2013.

Trước đó, theo dự báo của Hiệp hội Mía đường, trong năm 2013, các doanh nghiệp mía đường có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2012 do giá đường có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, thậm chí có thể thấp hơn mức giá khoảng 14.500 đồng/kg bán ra tại nhà máy vào thời điểm hiện nay...

(MH)