Hoàn thuế chặt chẽ nhưng đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về quản lý chặt chẽ hoàn thuế GTGT và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế yêu cầu trong công tác quản lý hoàn thuế, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 7/2016 về việc kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc hoàn thuế GTGT và đề xuất phương án hoàn thuế nhanh, kịp thời, thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng cơ quan thuế hoàn thuế GTGT trước, kiểm tra sau.

Trước đó, ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính có công văn số 12165/BTC - TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cải cách quản lý hoàn thuế GTGT, theo Nghị quyết 19 và Nghị quyết 71.

Ngày 22/9/2016, Văn phòng chính phủ có công văn (số 7967/VPCP - KTTH) thông báo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến đồng ý nội dung báo cáo, giải pháp của Bộ Tài chính.

Cụ thể, mục tiêu đến tháng 12/2016 đạt: 80% hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện hoàn trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian 2 năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đạt tối thiểu 20% số hồ sơ đã được hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Thực hiện hoàn đúng thời gian tối thiểu 90% hồ sơ hoàn của người nộp thuế; 10% chậm nhưng không quá 5 ngày đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

Để thực hiện các nội dung trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các Cục thuế căn cứ vào các quy định tại các luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành triển khai quản lý hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý, các chỉ tiêu đề ra là một trong các căn cứ xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Cục trưởng trong năm 2016.

(PV)