Hoạt động nổi bật tại các Cục Thuế địa phương trong tháng 9/2013

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, ước thu thuế và phí tháng 9/2013 là 191.800 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 2.016.100 triệu đồng, bằng 89,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, một số khoản thu tăng như: thu từ khu vực quốc doanh tăng 29,5%, lệ phí trước bạ tăng 8,5%; phí - lệ phí tăng 2,5%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 9,4%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cục Thuế Đắk Lắk yêu cầu chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng thuộc văn phòng cục thuế triển khai các nhiêm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, khai thác tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ động theo Chỉ thị 02 của Bộ Tài chính; tham mưu chính quyền địa phương thành lập các đoàn đôn đốc thu nợ, tìm mọi biện pháp giảm nợ thuế ở mức thấp nhất không được để phát sinh thêm nợ; tuyên truyền hỗ trợ các DN thực hiện kê khai thuế, gửi tờ khai qua mạng; đôn đốc xử lý sau kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức triển khai thu nhằm hoàn thành kế hoạch được giao…

** Hậu Giang: Tin từ Cục Thuế Hậu Giang, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến ngày 30/9/2013, toàn tỉnh ước thực hiện được 745.486 triệu đồng, đạt 76,15% dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, tăng 10,80% so với cùng kỳ. Riêng số thu do ngành thuế quản lý lũy kế đến 30/9 ước thu được 710.909 triệu đồng, đạt 73,75% dự toán  và tăng 8,96%. Trong đó, tổng số thu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 567.670 triệu đồng, đạt 62,45% dự toán, tăng 18,79% so cùng kỳ.

** Lào Cai: Theo báo cáo, năm 2013, dự toán thu NSNN của Cục Thuế Lào Cai được trung ương giao là 1.795 tỷ  đồng, UBND tỉnh giao là 1.935 tỷ đồng, ngành Thuế Lào Cai ước thực hiện cả năm 1.890 tỷ đồng số thu tính trong cân đối, tăng 5% so với dự toán trung ương giao. Một số khu vực có số thu nộp đạt khá cao trong thời gian qua như: thu từ  khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 370 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 370 tỷ đồng  tăng 93% so với cùng thời điểm báo cáo năm 2012; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 450 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm trước; thu phí và lệ phí tăng 90%, thu lệ phí trước bạ tăng 37%, thu phí xăng dầu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

** Hà Tĩnh: Theo báo cáo từ Cục Thuế Hà Tĩnh, tổng số thu thuế và phí 9 tháng đầu năm 2013 là 3.050 tỷ  đồng, đạt 73% kế hoạch (KH) tỉnh giao và bằng 107% KH bộ giao, tăng 51% so với cùng kỳ. (Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 2.656 tỷ đồng, đạt 78% KH tỉnh giao và bằng 125% KH bộ giao). Một số sắc thuế thu đạt khá so với kế hoạch và tăng thu cao so với cùng kỳ như: Thu từ  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102% KH, tăng 108% so với cùng kỳ; thu tại xã đạt 166% KH, tăng 187% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 109% KH, tăng 362% so với cùng kỳ; phí, lệ phí đạt 94% KH, tăng 27% so với cùng kỳ.

** Quảng Ngãi: Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, tính hết tháng 9/2013, tổng thu NSNN của cục là 18.004,2 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán, tăng 90,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt gần 16.112 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, tăng 104,7% so cùng kỳ; thu tiền sử dùng đất 170,8 tỷ đồng, đạt 70,5 dự toán, tăng 140,6% so cùng kỳ; thu các khoản còn lại 1.721,5 tỷ đồng, đạt 80,1% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

** Vĩnh Phúc: Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, tính hết tháng 9/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn Vĩnh Phúc ước đạt 11.000 tỷ đồng, bằng 90% dự toán năm, cao hơn bình quân chung của cả nước và đứng thứ 5 toàn quốc. Toàn tỉnh đã có 2.513 doanh nghiệp đăng ký kê khai qua mạng, đã thực hiện thành công là 2.239 doanh nghiệp. Qua đó, nâng tỷ trọng khai thuế điện tử tăng gấp 300% so với cùng kỳ năm 2012, phấn đấu tăng lên 70 - 80% doanh nghiệp phải khai thuế điện tử hàng tháng.

(Nhã Tường - tổng hợp từ MOF)