Hỏi đáp về thuế, hóa đơn, chứng từ, lệ phí

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu 1 xe ô tô đã qua sử dụng, xe 7 chỗ ngồi để công ty sử dụng và nhập làm tài sản cố định, không kinh doanh thì phải đóng những loại thuế nào, thuế suất bao nhiêu?

Trả lời:

a/- Xe ôtô chở người được nhập khẩu vào Việt Nam không phân biệt mục đích sử dụng cho tiêu dùng cá nhân hoặc dùng làm tài sản cố định cho doanh nghiệp (DN) thì phải nộp các loại thuế tại khâu nhập khẩu, bao gồm:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tính trên giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu (NK), thuế suất 50%.

- Thuế GTGT tính trên giá NK cộng với thuế NK, cộng với thuế TTĐB), thuế suất 10%.

Biểu thuế nhập khẩu áp dụng đối với xe ôtô chở người đã qua sử dụng mới được ban hành tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/01/2007. Theo đó, mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mới áp dụng đối với mặt hàng xe ô tô chở từ 15 người trở xuống đã qua sử dụng, kể cả lái xe như sau: 

Mô tả mặt hàng

 

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Đơn vị tính

 

Mức thuế (USD)

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

1. Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc

 

8703

 

Chiếc

 

6.300,00

 

- Từ 1.500cc đến 2.000cc

 

8703

 

Chiếc

 

8.500,00

 

- Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc

 

8703

 

Chiếc

 

12.000,00

 

- Từ 2.500cc đến 3.000cc

 

8703

 

Chiếc

 

15.000,00

 

- Trên 5.000cc

 

8703

 

Chiếc

 

26.250,00

 

2. Xe chở từ 6 người đến 9 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

 

8703

 

Chiếc

 

7.650,00

 

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

 

8703

 

Chiếc

 

11.200,00

 

3. Xe chở từ 10 người đến 15 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

 

8702

 

Chiếc

 

6.800,00

 

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

 

8702

 

Chiếc

 

9.600,00

 

 b/ - Xe cũ muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải thỏa mãn các điều kiện:

 + Phải là tay lái thuận,

 + Sử dụng không quá 5 năm tính từ ngày xe lăn bánh (có giấy tờ đăng ký chứng minh),

 + Tiêu chuẩn khi thải EU2.

 c/- Nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, quy định cụ thể như sau: Ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bông sen, xe công nông), xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%; Riêng ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống (trừ ôtô hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp) và xe máy kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở (không phân biệt xe mới 100% hay xe đã qua sử dụng) thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ  là 5%.

Câu hỏi 2 : Công ty tôi có thuê nhà của 1 cá nhân cho chuyên gia nước ngoài ở, vậy hoá đơn tiền điện, tiền nước ghi tên chủ nhà, công ty có được đưa vào chi phí hợp lý không (Trên hợp đồng thuê nhà có thoả thuận là công ty phải trả tiền điện, tiền nước cho chủ nhà).

Trả lời:

Chi phí tiền điện, nước ghi tên chủ nhà được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp nếu trên hợp đồng thuê nhà có thoả thuận là công ty phải trả tiền điện, tiền nước cho chủ nhà.

Câu hỏi 3: Hiện nay, có một số DN khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ vẫn hạn chế xuất hóa đơn tài chính, khi bên mua yêu cầu xuất hóa đơn thì bên cung cấp thường đòi thêm tiền thuế GTGT. Vậy có biện pháp gì buộc DN khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ phải niêm yết giá đã bao gồm thuế GTGT và buộc DN này phải xuất hóa đơn khi bán hàng, chứ không phải khi bên mua yêu cầu xuất hóa đơn thì lại yêu cầu thanh toán tiền thuế GTGT đầu vào? 

Trả lời:  

Tại điểm 1.1 và 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”.

Theo quy định trên, các cơ sở kinh doanh khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng ngay khi thu tiền hoặc được chấp nhận thanh toán. Trường hợp người bán không xuất hóa đơn bán hàng người mua có quyền từ chối thanh toán hoặc không thực hiện việc mua, bán hàng hóa.

Về kiến nghị biện pháp buộc các DN phải niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết không thuộc chức năng quản lý của cơ quan thuế. Nếu công ty phát hiện các trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa không xuất hóa đơn giao cho người mua hoặc có hành vi gian lận về giá, công ty có thể thông báo và cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý thị trường biết để xử lý gian lận về thuế hoặc gian lận thương mại theo qui định của Pháp luật.

Câu hỏi 4: Chứng từ được dùng trong trường hợp tách DN: Công ty bị tách có phải xuất hoá đơn, chứng từ cho công ty được tách không? Nếu công ty bị tách dùng các thiết bị, máy móc, dây chuyền của mình góp vốn vào công ty được tách, như vậy có phải xuất hoá đơn hay chứng từ gì cho công ty được tách về tài sản góp vốn này không?  

Trả lời:

Về việc này, Bộ Tài chính đã có công văn 2926TC/TCT ngày 14/3/2005 hướng dẫn như sau:

Đối với tài sản góp vốn để thành lập DN, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong DN, phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên DN không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế  thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Do đó, trường hợp công ty bị tách dùng các thiết bị, máy móc, dây chuyền của mình góp vốn vào công ty được tách phải có các chứng từ sau:

- Đối với tài sản góp vốn không phải đăng ký quyền sở hữu có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao theo qui định.

- Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu phải xuất hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị của tài sản đúng bằng giá trị góp vốn theo biên bản của hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.

Câu hỏi 5: Chứng từ là các hoá đơn bán lẻ có dấu vuông của cửa hàng ( ngoài hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng của Bộ Tài Chính hay hoá đơn được phép tự in) có được coi là chứng từ hợp pháp khi tính thu nhập chịu thuế TNDN? Làm sao để biết được hoá đơn tự in nhận khi mua hàng hoá là hoá đơn hợp pháp

Trả lời:

1. Tại điểm 1, Mục II Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định các loại hoá đơn bao gồm:

- Hoá đơn GTGT,

- Hoá đơn thông thường,

- Hoá đơn cho thuê tài chính,

- Hoá đơn thu mua hàng,

- Hoá đơn bán lẻ ( sử dụng cho máy tính tiền).

Do đó, hoá đơn bán lẻ của các cửa hàng tự in không đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan thuế, không thuộc các loại hoá đơn hợp pháp, vì vậy không được tính vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế.

2. Tại điểm 2.1.b Mục V Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định: "Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng, tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT ( nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số...ngày .....tháng.....năm...của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn"

Tổ chức, cá nhân  sau 5 ngày đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in phải thông báo bằng văn bản gửi đến cơ quan thuế và phải dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch. Công ty căn cứ quy định trên để xác định hoá đơn tự in có hợp pháp hay không?

Câu hỏi 6: Đề nghị cho biết cách phát hành hoá đơn đặc thù khi công ty có nhiều công ty con. 

Trả lời:

Trường hợp công ty có nhiều công ty con đều sử dụng hoá đơn đặc thù tự in thì mỗi công ty là 1 pháp nhân độc lập có nghĩa vụ đăng ký in, phát hành, sử dụng hoá đơn tự in riêng với cục thuế nơi công ty đó có trụ sở.

Câu hỏi 7: Hoá đơn tài chính không nên xét nét quá, từng chữ, vị trí, con dấu, nếu nội dung thật, hoá đơn thật thì chấp nhận kể cả đóng dấu treo. 

Trả lời:

Khi lập hoá đơn ghi đầy đủ chính xác các chỉ tiêu trên hoá đơn, nếu có sai sót thì hoá đơn được huỷ bỏ, lập lại hoá đơn mới. Nội dung kinh tế trên hoá đơn là có thật, hoá đơn thật thì được chấp nhận là hoá đơn hợp pháp. Hoá đơn có thể được đóng dấu treo trên góc bên trái, trường hợp này giám đốc doanh nghiệp phải có giấy uỷ quyền cho người bán hàng ký hoá đơn.

Câu hỏi 8: Về hoá đơn đặc thù: cơ quan thuế cho phép DN in hoá đơn đặc thù, nhưng trong thực tế sử dụng lại vướng mắc bởi nhiều qui định khác của cơ quan thuế, ví dụ trường hợp tại các quầy Bar của khách sạn phải có chữ ký của đại diện uỷ quyền của DN là không phù hợp với thực tế.

Trả lời:

Về vấn đề hoá đơn đặc thù phải có chữ ký của đại diện được uỷ quyền của DN: Việc yêu cầu có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của DN tại hoá đơn tự in là cần thiết, phục vụ cho công tác quản lý thuế và đảm bảo tính pháp ký của hoá đơn tự in. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền của bộ phận quầy Bar của khách sạn là nhân viên thu ngân của quầy.

Câu hỏi 9: Khi mua hàng qua điện thoại của các tổ chức, cá nhân có hợp đồng và hóa đơn bán hàng, giao hàng trực tiếp tại bên mua, bên mua nhận hàng đầy đủ và hóa đơn, hợp đồng hợp pháp nhưng cơ quan chức năng kiểm tra bên bán không có hàng hóa, nguyên nhân bên mua không biết thì xử lý bên mua như thế nào cho đúng pháp luật? 

Trả lời:

Trường hợp kiểm tra thấy DN bán hàng không có hàng hóa như theo hóa đơn, nhưng DN mua vẫn có nhận hàng hóa thì đó là dấu hiệu hai bên không mua, bán hàng hóa mà mua bán hóa đơn để hợp pháp hóa hàng trôi nổi, trốn thuế, cần lập hồ sơ phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xử lý theo Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TAND-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn GTGT. Trước mắt, những hóa đơn này do không hợp pháp, không được khấu trừ thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý và phải xử phạt vi phạm theo qui định.

Câu hỏi 10: Xin hỏi DN có được đăng ký bán giá xe ôtô là giá sàn không? Thực tế hoạt động kinh doanh nếu cơ quan thuế yêu cầu đăng ký giá bán xe ôtô đã qua sử dụng là giá bán và bán đúng với giá đã đăng ký thì sẽ rất khó cho DN vì nếu khách hàng mua xe nhập khẩu có yêu cầu DN trang bị và sửa chữa như thay mới lốp xe, đóng mới thùng.. (giá sàn = giá nhập khẩu + thuế + chi phí + lãi); chất lượng xe ôtô nhập khẩu đã qua sử dụng mỗi chiếc khác nhau vì thế giá sẽ có thay đổi; khi bán xe cao hơn giá bán đã đăng ký thì không sao nhưng nếu DN bán xe thấp hơn giá đăng ký thì sẽ bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN. Trong khi đó, giá bán lẻ sẽ khác với giá bán sỉ, giá bán theo đơn đặt hàng sẽ khác với giá bán thanh toán chậm. Vì thế, theo chúng tôi nên cho phép DN đăng ký bán giá các loại xe ôtô đã qua sử dụng là giá sàn để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động.

Trả lời:  

Thời gian qua, các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thường trốn thuế bằng cách ghi hoá đơn thấp hơn giá thực tế thu tiền của khách hàng. Để chấn chỉnh tình trạng này, ngày 18/3/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg về chống thất thu thuế GTGT, thuế TNDN qua giá trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định trên. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán không đúng giá thực tế bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá tính lệ phí trước bạ.

Để khuyến khích cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tại điểm 2c, Mục I Thông tư 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nếu giá niêm yết phù hợp với giá tính lệ phí trước bạ, hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tối đa là 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của một số địa phương chưa sát với thực tế. Để khắc phục việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1561 TCT/DNK ngày 25/5/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nếu thấy giá tính lệ phí trước bạ không phù hợp với giá thực tế trên thị trường thì gửi thông báo giá bán cho cơ quan thuế địa phương tham khảo để điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ. Trong thời gian cơ quan thuế xem xét điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ, cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá bán xe ô tô đã thông báo với cơ quan thuế và bán theo giá niêm yết thì được chấp nhận kê khai thuế theo giá niêm yết.

(Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh)