Hội nghị tập huấn các nội dung mới về đăng ký thuế

(eFinance Online) - Từ 22/8/2016 đến 23/8/2016 tại Thành phố Hải Phòng và từ ngày 25/8/2016 đến ngày 26/8/2016 tại Thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn các nội dung mới về đăng ký thuế. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC. Thông tư số 95/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/8/2016. 

Tại Hội nghị, Tổng cục Thuế tập huấn cho các cán bộ làm công tác đăng ký thuế trên toàn ngành về các điểm mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC. 

Ngoài những hướng dẫn quan trọng của Thông tư về thủ tục đăng ký mã số thuế cho cá nhân có thu nhập, đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc, Thông tư còn quy định rõ hơn về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Đặc biệt, tại điều 29. Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế quy định về việc cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để hỗ trợ người nộp thuế có thể tra cứu thông tin về đăng ký thuế trên phương tiện điện tử.
 (Lan Anh)