Hơn 77.000 đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

(eFinance Online) - Sáng 15/9, thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế thì cần thiết tiếp tục bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hiện nay, ngoài đối tượng đã được miễn theo Nghị quyết 55, chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức; tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp. Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng này từ 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020 (riêng đơn vị vũ trang nhân dân không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2013).

Riêng đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp thì thuộc diện phải thu hồi đất theo Luật Đất đai. Tuy nhiên trong thời gian chưa bị thu hồi đất vẫn phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 55.

Theo tính toán của Chính phủ, tác động tới ngân sách nhà nước của việc miễn thuế này không lớn. Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53,5 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 93.917 ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là 77.136 ha. Số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính còn khoảng 5,7 tỷ đồng.

Tại phiên họp, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như các thành viên UBTVQH nhất trí cao với các nội dung Chính phủ đề xuất bởi việc miễn thuế không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách, bảo đảm tính nhất quán trong chính sách về nông nghiệp nông thôn, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết trung ương, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với xu hướng hội nhập… 

(T.H - tổng hợp)