Hướng dẫn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Sau khi nhận được ý kiến của một số Cục Thuế vướng mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) sử dụng trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn rõ thêm về vấn đề này.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Tổng cục Thuế, chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào là chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam (nơi bên trả tiền mở tài khoản) gửi cho bên trả tiền nhằm báo nợ số tiền đã chuyển khoản đến tài khoản của bên thụ hưởng mở tại tổ chức tín dụng có liên quan.

Chứng từ cho thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam (nơi bên thụ hưởng mở tài khoản) gửi cho bên thụ hưởng nhằm báo có số tiền đã nhận chuyển khoản từ tài khoản của bên trả tiền mở tại tổ chức tín dụng có liên quan.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng là chứng từ có đủ các thông tin: Tên và số hiệu của chứng từ; Ngày, tháng, năm lập chứng từ; Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người trả (hoặc chuyển) tiền, tên và địa chỉ của ngân hàng phục vụ người trả (hoặc chuyển) tiền; Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người thụ hưởng số tiền trên chứng từ, tên và địa chỉ của ngân hàng phục vụ người thụ hưởng; Số lượng, dơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; Tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền phải ghi bằng số và bằng chữ; Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt và những người liên quan đến chứng từ kế toán.

Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan Thuế phát hiện giao dịch thanh toán đáng ngờ như một khoản tiền được thanh toán nhiều lần trong ngày, chuyển qua nhiều tài khoản...thì có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp thêm thông tin để có đủ căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện sau phạm liên quan đến thanh toán qua ngân hàng không phù hợp với quy định pháp luật về ngân hàng, tín dụng, quản lý ngoại hối hiện hành, người nộp thuế không được khấu trừ, hoàn thuế hoặc bị thu hồi lại số thuế đã hoàn có liên quan đồng thời bị xử phạt theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

(T.H)