Hướng dẫn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Ngày 17/3 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 858/TCT-KK nhằm giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp, HTX mới thành lập từ 01/01/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với các DN thành lập từ ngày 01/01/2014 và thuộc trường hợp tại điểm b, c Khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC sẽ thực hiện như sau:

1. Các DN mới thành lập gửi Thông báo theo mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế quản lí trực tiếp Sau khi nhận GCN ĐKKD.

2. Các DN đã thành lập trước khi ban hành công văn này mà chưa nộp thông báo 06/GTGT nếu chưa thông báo phát hành hoá đơn sẽ thực hiện đăng ký như trên.

3. Các DN ở trường hợp 2 đã mua hoá đơn bán hàng của cơ quan thuế thì tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014.

Trong đó, cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Các cơ sở kinh doanh này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

Các Cục thuế phải cung cấp số điện thoại hướng dẫn việc đăng ký phương pháp tính thuế tại phòng đăng ký kinh doanh để tiếp nhận và trả lời vướng mắc của DN.

(T.H)