Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN thông qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn việc triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng công tác kê khai Quyết toán thuế TNCN năm 2017 áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số có thể kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) và thay thế hệ thống Quyết toán thuế TNCN (TNCNonline) hiện tại.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Người nộp thuế (NNT) là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK). NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Nội dung triển khai được áp dụng trên phạm vi cả nước kể từ ngày 08/03/2018 đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp MST cho người phụ thuộc mẫu 02TH của cá nhân, tổ chức chưa đăng ký sử dụng Dịch vụ thuế điện tử với cơ quan Thuế.

Đối với tờ khai cấp MST cho NNT thông qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả thu nhập vẫn thực hiện gửi trên trang TNCNonline hiện tại. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai mẫu 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC trên hệ thống Kê khai qua mạng (iHTKK), Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) trong tháng 04-2018.

Về nội dung Quy trình thực hiện và Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) để kê khai QTT TNCN năm 2017, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và các cá nhân trực tiếp kê khai QTT TNCN vui lòng tham khảo tại tệp tin dữ liệu đính kèm bên dưới (Mục Tài liệu đính kèm).

+ Slide giới thiệu Thuế điện tử thay thế TNCN online.

+ Tài liệu hướng dẫn cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.

+ Tài liệu hướng dẫn Tổ chức, cá nhân (Tổ chức chi trả) thực hiện quyết toán thuế năm 2017.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng website Thuế điện tử dành cho cá nhân.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng website Thuế điện tử dành cho Tổ chức.

+ Clip hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm

(T.H)