Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, hệ thống cấp phát hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế (hóa đơn xác thực) sẽ tiến hành triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 8/2015 đến hết tháng 12/2016 áp dụng cho 200 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh quản lý.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ (người mua) mỗi khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, nên làm gì?

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn người mua tra cứu, kiểm tra loại hình hóa đơn này. Theo đó, người mua cần chú ý tới thông tin trên hóa đơn gồm: Số hóa đơn xác thực (gồm 15 ký tự số); Mã xác thực (gồm 64 ký tự chữ) và Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn.

Với hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, người mua có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn.

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn, sau đó chọn mục "Hóa đơn có mã xác thực", chọn mục "Xác minh hóa đơn".

Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử ảnh 1

Bước 2: Tại màn hình Xác minh hóa đơn, nhập thông tin được in trên hóa đơn

- "Số hóa đơn xác thực" (ví dụ: "012931000000052") và

- 05 ký tự đầu tiên của mã xác thực (Ví dụ: "2tIu5X")

Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử ảnh 2

Sau đó chọn nút Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử ảnh 3 . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn như các hình dưới.

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Hướng dẫn xem kết quả tra cứu hóa đơn

Hình ảnh minh họa 1 hóa đơn có trong hệ thống

Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử ảnh 4

Trường hợp 1. Hóa đơn có giá trị pháp lý, được sử dụng để kê khai nộp thuế là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị sử dụng và không bị thay đổi

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxx 

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx 

 

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày.../.../...

Trường hợp 2. Hóa đơn không có giá trị pháp lý do đã bị xóa bỏ, không được sử dụng để kê khai nộp thuế là hóa đơn có kết quả trả cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

 Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày ../.../...

Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày.../.../...

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx

Tổng cục Thuế lưu ý, hóa đơn của người mua thuộc một trong các trạng thái của trường hợp 2 là do người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn cũ. Theo quy định hiện hành, trước khi người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn, phải có biên bản thỏa thuận với người mua. Nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cấp thông tin.

(T.H)