Hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế hướng dẫn một số trường hợp cụ thể để người nộp thuế sử dụng hệ thống nộp thuế điện tử một cách dễ dàng, thuận tiện, cụ thể:  
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Nộp thuế môn bài cho năm 2016 trở về trước

Giải pháp: Người nộp thuế làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn.

+ Bước 2: Người nộp thuế chọn chức năng “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” trên menu ứng dụng.

+ Bước 3: Sau khi chọn đầy đủ thông tin trên giấy nộp tiền như: “Thông tin ngân hàng”, “Thông tin cơ quan quản lý thu”, “Thông tin nơi phát sinh khoản thu”, “Thông tin Kho Bạc”, “Thông tin Loại thuế”, Người nộp thuế chọn tra cứu danh mục tại textbox “Nội dung kinh tế” sau đó chọn mã mục 1800- Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước) và chọn đến mã nội dung kinh kế cần nộp.

+ Bước 4: Người nộp thuế hoàn thành giấy nộp tiền, thực hiện “Ký và nộp” giấy nộp tiền để gửi đến ngân hàng thương mại.

Nộp lệ phí môn bài năm 2017

Giải pháp: Người nộp thuế  làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn.

+ Bước 2: Người nộp thuế chọn chức năng “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” trên menu ứng dụng.

+ Bước 3: Sau khi chọn đầy đủ thông tin trên giấy nộp tiền như: “Thông tin ngân hàng”, “Thông tin cơ quan quản lý thu”, “Thông tin nơi phát sinh khoản thu”, “Thông tin Kho Bạc”, “Thông tin Loại thuế”, Người nộp thuế chọn tra cứu danh mục tại textbox “Nội dung kinh tế” sau đó chọn mã mục 2850 -  Lệ phí SXKD (..., lệ phí môn bài  từ 2017) ứng dụng hiển thị các thông tin về nội dung kinh tế đáp ứng nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo Thông tư 300/2016/TT-BTC để Người nộp thuế chọn.

+ Bước 4: Người nộp thuế hoàn thành giấy nộp tiền, thực hiện “Ký và nộp” giấy nộp tiền để gửi đến ngân hàng thương mại.

Nộp tiền thuế về vào Ngân sách Nhà nước về Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước trên ứng dụng Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Giải pháp: Người nộp thuế  làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn.

+ Bước 2: Người nộp thuế chọn chức năng “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” trên menu ứng dụng.

+ Bước 3: Người nộp thuế thực hiện chọn thông tin về Cơ quan quản lý thu như trong ảnh dưới:

+ Bước 4: Người nộp thuế hoàn thành giấy nộp tiền, thực hiện “Ký và nộp” giấy nộp tiền để gửi đến ngân hàng thương mại.

(T.P)