Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân với lực lượng công an

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 206/2013/TTLT-BTC-BCA về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong lực lượng Công an nhân dân. Thông tư quy định rõ các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí, các khoản thù lao đặc thù…

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, kể từ ngày 7/2/2014, Thông tư quy định rõ các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế bao gồm: Khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động; Khoản tiền về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể; Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật; Tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân…; Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần hướng dẫn tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

(T.H)