Hướng dẫn phân bổ nguồn thu từ thuế BVMT đối với xăng, dầu năm 2017

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản 345/TCT-DNL về việc phân bổ nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu năm 2017 gửi các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, tại Khoản 3 điều 1 Thông tư 326/2016-TT-BTC quy định: Thực hiện phân chia nguồn thu thuế BVMT đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước trên cơ sở sản lượng xăng dầu trong nước sản xuất, bán ra trong kỳ kế hoạch so với sản lượng xăng, dầu kế hoạch do doanh nghiệp đầu mối bán ra. Tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 37,2%, thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ điều tiết do Quốc hội quyết định; tỷ lệ (%) xăng dầu nhập khẩu năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 62,8%, thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hạch toán phân bổ nguồn thu thuế BVMT đối với sản phẩm xăng, dầu năm 2017 giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo đúng quy định.

(Nam Anh)